Print

1 P-piller

6

P-PILLER

Du finner oversikt over alle p-piller på det norske markedet i tabellen i kapittel 1 Prevensjonsmidler.

P-piller er den vanligste formen for hormonell prevensjon i Norge, og har høy sikkerhet. Sikkerheten er imidlertid brukeravhengig, og kvinnen må huske å ta en pille hver dag, utenom de pillefrie ukene. P-piller gir et forutsigbart blødningsmønster. En ulempe er at pillene gir økt risiko for alvorlige bivirkninger, og derfor ikke kan anbefales til alle kvinner.

BRUKSMÅTE

Valg av p-piller

Forskjellen mellom merkene er trolig små, og det er vanskelig å forutse hvilken p-pille som passer best for den enkelte. Noen kvinner har egne preferanser, kanskje ønsker de for eksempel det samme merket som venninnen bruker.

Imidlertid har studier på de ulike gestagen­typene vist at risiko for tromboemboliske hendelser er noe ulik (les mer om ulik risiko for blodpropp mellom de ulike p-pilletypene i kapittel 1.2 Kombinasjonspreparater). P-piller som inneholder levonorgestrel er assosiert med lavest risiko for tromboemboliske hendelser. Derfor anbefales det å velge et p-pillemerke som inneholder levonorgestrel som førstevalg (Microgynon, Oralcon, Melleva, Loette, Mirabella eller Almina), dersom kvinnen ikke har preferanser for en av de andre p-pillemerkene.

Nyere studier viser at lavdoserte p-piller med levonorgestrel (Loette/Mirabella/Almina; inneholder 20 µg etinyløstradiol) trolig har litt lavere blodpropprisiko enn de normaldoserte p-pillene med levonorgestrel (Microgynon/Oralcon/Melleva; inneholder 30 µg etinyløstradiol). Samtidig gir de lavdoserte p-pillene økt risiko for mellomblødninger, særlig ved forskyvning av blødning eller ved kontinuerlig bruk, sammenlignet med de normaldoserte. Ut fra empirisk erfaring gjennom mange år på Sex og samfunn har vi erfart at brukere av Loette/Mirabella/Almina derfor oftere enten vil autoseponere eller komme til ny konsultasjon på grunn av mellomblødninger enn tilfellet er for brukere av Microgynon/Oralcon/Melleva. Loette/Mirabella/Almina er også litt dyrere enn Microgynon/Oralcon/Melleva.

På bakgrunn av dette mener vi at Microgynon/Oralcon/Melleva eller Loette/Mirabella/Almina fortsatt bør regnes som likeverdige førstevalg. Selv om Loette har noe mindre blodpropprisiko er det større risiko for mellomblødninger, autoseponering og den er litt dyrere.

Microgynon, Oralcon, Melleva, Loette, Mirabella eller Almina er førstevalg av p-pillene, dersom kvinnen ikke har noen preferanse

Énfasepiller
Énfase betyr at alle de aktive pillene på brettet inneholder samme hormondose. De fleste p-pillemerkene er énfasepiller.

Flerfasepiller
Flerfase eller sekvens betyr at de aktive pillene på brettet inneholder ulike doser med hormoner. Mens det tidligere fantes mange merker med flerfasepiller (for eksempel Trinordiol og Trionetta) er Synfase og Qlaira de eneste flerfasepillene på markedet i Norge i dag. Det er ingen forskjell i sikkerheten på énfase- og flerfasepiller.

Start av énfase p-piller

Kvinner som har regelmessige menstruasjoner, er sikker fra første pille dersom hun starter med p-piller i løpet av de 5 første dagene av en menstruasjon eller etter et abortinngrep. Det skyldes at de første dagene etter menstruasjonens start uansett er en sikker periode.

Kvinnen kan likevel starte med p-piller når som helst i syklus. Dersom kvinnen starter utenom de 5 første dagene av en menstruasjon, er hun ikke sikker før det har gått 7 dager. Regelen om 7 dager gjelder også for kvinner med svært uregelmessig menstruasjonssyklus.

Start av flerfase p-piller

Ved oppstart av flerfasepillene Synfase og Qlaira gjelder helt egne regler.

Synfase
Kvinner som har regelmessige menstruasjoner, er sikker fra første pille dersom hun starter med Synfase den første dagen av en menstruasjon. Oppstart med Synfase, utenom første dag, gjør at hun ikke er sikker før det har gått 14 dager.

Qlaira
Kvinner som har regelmessige menstruasjoner, er sikker fra første pille dersom hun starter med Qlaira den første dagen av en menstruasjon. Oppstart med Qlaira, utenom første dag, gjør at hun ikke er sikker før det har gått 9 dager.

Tradisjonell bruk av p-piller

En pille tas hver dag til brettet er tomt. Pillene bør tas omtrent til samme tid hver dag.

21-pakningene har virksomme piller med likt hormoninnhold i alle tablettene (unntaket er flerfasepillen Synfase). Etter endt brett kan hun enten forskyve blødningen ved å starte rett på nytt brett neste dag, eller hun kan ta opptil 7 dagers pause før hun begynner på nytt brett.

I denne pillefrie uken vil hun få en bortfallsblødning, men er hele tiden beskyttet mot graviditet.

En kan gjerne anbefale kvinnen å ta en kortere pause enn 7 dager mellom to pillebrett. Oftest vil 3-4 dager være nok til at hun får en bortfallsblødning. Fordelene med å korte ned på den pillefrie perioden er at kvinnen vil ha større sikkerhet av p-pillen og at mange vil ha mindre bivirkninger (mindre hodepine, menssmerter og blødninger) i forbindelse med blødningen. 28-pakningene har placebopiller på slutten av brettet slik at kvinnen kan ta en pille hver dag. Loette, Mirabella, Almina, Marvelon, Mercilon, Synfase, Yasmin og Yasminelle har 7 placebopiller, Yaz og Zoely har 4 og Qlaira har 2. Fordelen med placebopiller er den faste rutinen med at kvinnen tar en pille hver dag. Ulempen kan være forvirring og misforståelser om hvilke piller som faktisk inneholder hormoner, og dermed økt mulighet for feil.

Kontinuerlig bruk av p-piller

Den pillefrie uka fører vanligvis til en bortfallsblødning som er mindre enn en normal menstruasjon. Studier har ikke vist at det er noen fordeler med å ha en slik pillefri uke. Samtidig er det heller ikke påvist negative bivirkninger ved kontinuerlig bruk av p-piller ut over 3 uker. Ettersom de fleste svangerskap hos p-pillebrukere oppstår i tilknytning til den pillefrie uka, er p-piller sikrere jo færre pillefrie uker kvinnen tar. En mulighet er å ta p-pillen kontinuerlig til hun begynner å blø og så ta 4-7 dager pause, før hun begynner på nytt brett. Et annet alternativ er å ta 2-3 brett i strekk før hver pillefrie periode.

Instrukser til kvinner som vil ha mer enn 21 dager mellom to pillefrie uker

21-pakninger med Microgynon, Oralcon, Melleva, Yasmin og Yasminelle

Fortsett på nytt brett uten pause. Ta pillefri uke når det passer, helst på slutten av ett brett.

Husk: Ta aldri lenger pause enn 7 dager. Ta alltid piller i minst 21 dager (ett brett) mellom to pauser.

28-pakninger med Loette, Mirabella, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin og Yasminelle

Hopp over alle placebopillene (pille 22-28) på det nåværende brettet. Fortsett rett på det nye brettet. Gjør det samme med dette brettet igjen dersom enda lenger utsettelse er ønskelig. Ta inntil 7 dagers pause eller placebopillene når det passer, før oppstart fra begynnelsen på nytt brett. Ta alltid hormonholdige piller i minst 21 dager mellom to pauser.

21-pakning og 28-pakning med Synfase

Bare de midterste hvite pillene (pille 8-16) på brettene kan benyttes til å utsette blødningen. Når den siste hvite pillen på ett brett er tatt, begynner du på den første hvite på det nye brettet. De blå pillene som blir til overs på brettene skal kastes. Du kan fortsette med de hvite pillene så lenge du ønsker å utsette blødningen. Ta deretter inntil 7 dagers pause og begynn fra begynnelsen på nytt brett. Ta alltid minst ett helt brett mellom to pauser.

28- pakning med Yaz og Zoely

Hopp over alle placebopillene (pille 25-28, Yaz: hvite og Zoely: gule) på det nåværende brettet. Fortsett rett på det nye brettet. Gjør det samme med dette brettet igjen dersom lenger utsettelse er ønskelig. Ta fire dagers pause eller placebo­pillene når det passer, før oppstart fra begynnelsen på nytt brett. Ta alltid hormon­holdige piller i minst 24 dager mellom to pauser.

28-pakning med Qlaira

Bare de midterste lysegule pillene (pille 8-24) på brettene kan benyttes til å utsette blødningen. Når den siste lysegule pillen på ett brett er tatt, begynner du på den første lysegule pillen på det nye brettet. De pillene som blir til overs på brettene skal kastes. Du kan fortsette med de lysegule pillene så lenge du ønsker å utsette blødningen. Ta deretter fire dagers pause eller de siste fire pillene på brettet (2 mørkerøde og 2 hvite) og begynn fra begynnelsen på nytt brett. Ta alltid minst ett helt brett mellom to pauser.

Bytte mellom p-piller

Dersom kvinnen ønsker å skifte til en annen p-pilletype skal hun fullføre brettet. Ved bytte fra 21-pakning kan hun starte på det nye brettet etter en pillefri uke eller hun kan hoppe over den pillefrie uken. Ved bytte fra 28-pakning skal hun ikke ta noen pause før nytt brett.

Dersom kvinnen har glemt noen av de aktive pillene på det siste brettet, bør hun begynne rett på nytt brett med nye p-piller, uten å ta pillefri uke eller placebopillene på det forrige brettet.

Slutte med p-piller

Vanligvis bør kvinnen fullføre brettet. Hun er beskyttet i de første 7 dagene etter siste pille på et 21-brett.

P-pillene kan seponeres når som helst og ovulasjonen vil raskt etableres.

Glemt p-piller

Eggstokkene trenger en viss tid uten ­p-piller før et egg er modent og slippes løs. Etter den hormonfrie perioden mellom 2 brett har eggstokkene hatt opptil 7 dager uten p-piller. Dette er ikke tilstrekkelig for eggløsning.

Dersom den hormonfrie perioden forlenges kan imidlertid faren for eggløsning øke. Derfor er det størst fare for eggløsning dersom kvinnen glemmer p-piller i nærheten av den pillefrie uka, altså enten på begynnelsen eller på slutten av ett brett. Glemmer hun piller på slutten av brettet, kan hun bøte på dette ved å sløyfe den hormonfrie uka.

Det er viktig å merke seg at det er forskjell på å glemme piller på et énfasebrett (Microgynon, Oralcon, Melleva, Loette, Mirabella, Almina, Marvelon, Mercilon, Yasmin, Yasminelle, Yaz og Zoely) og et flerfasebrett (Synfase og Qlaira).

Kvinner som ofte glemmer piller bør rådes til å bytte til langtidsvirkende prevensjon

Når en skal gi råd til kvinner som har glemt p-piller finner en ofte motstridende informasjon om dette. Ekspertene er heller ikke enige om en felles retningslinje. I Metodebok har vi hovedsakelig valgt å følge anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og den britiske obstetrikk- og gynekologiforeningen (FSRH) for énfasepiller. For flerfasepillene har vi kun produsentens pakningsvedlegg å støtte oss til.

Glemt én énfasepille

Dersom kvinnen har glemt bare én pille (det vil si der det har gått mer enn 24 timer, men mindre enn 48 timer, siden forrige pille), uansett hvor hun er på brettet, regnes hun fortsatt som beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om hun starter på nytt brett en dag for sent.

Hun skal ta en pille så snart som mulig og deretter fortsette med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta 2 piller samme på dag.

Eksempel: Hvis det er torsdag morgen og hun oppdager at hun glemte å ta onsdagspillen, tar hun onsdagspillen med en gang. Torsdagspillen tar hun så til kvelden. Fra fredag fortsetter hun å ta pillene til vanlig tid.

Hun trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 7 dagene. Hun trenger heller ikke å bruke nødprevensjon. Dersom kvinnen ønsker å ta en pillefri uke før neste brett, kan hun gjøre det.

Glemt to eller flere énfasepiller

Dersom kvinnen glemmer 2 eller flere piller (det vil si der det har gått mer enn 48 timer siden forrige pille), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot graviditet. Dette gjelder også om hun starter på nytt brett 2 eller flere dager for sent.

1. Skal hun ta pillene hun har glemt?

Kvinnen skal ta den siste pillen hun har glemt så fort som mulig og ta neste pille etter en stund. De andre glemte pillene kastes.

Eksempel: Hvis det er torsdag morgen og hun oppdager at hun glemte å ta tirsdags- og onsdagspillen, tar hun onsdagspillen med en gang. Tirsdagspillen kaster hun. Torsdagspillen tar hun så til kvelden. Fra fredag fortsetter hun å ta pillene til vanlig tid.

2. Trenger hun ekstra beskyttelse?

Ja, hun må bruke kondom eller avstå fra samleie de neste 7 dagene.

3. Hva om hun allerede har hatt samleie?

Dersom kvinnen har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste 7 dagene, og hun har glemt 2 eller flere piller den første uken av brettet, anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg.

4. Hva gjør hun i fortsettelsen?

Dette er avhengig av hvor hun er i syklus, og hvilket p-pillemerke hun bruker:

Brukere av Microgynon, Oralcon, Melleva, Loette, Almina, Mirabella, Marvelon, Mercilon, Yasmin og Yasminelle: Dersom hun har glemt minst 2 piller i løpet av brettet, og den siste glemte pillen er en av pillene mellom nr. 1 – 14 (de første 2 ukene på brettet), fortsetter hun på brettet. Hun kan ta hormonfri pause før neste brett eller fortsette på nytt brett uten hormonfri pause. Dersom hun har glemt minst 2 piller i løpet av brettet, og den siste glemte pillen er en av pillene mellom nr. 15 – 21 (den tredje uken på brettet), fortsetter hun på brettet til alle pillene med hormoner er tatt. Hun skal så fortsette rett på nytt brett uten å ta hormonfri pause.

Brukere av Yaz og Zoely: Dersom hun har glemt minst 2 piller i løpet av brettet, og den siste glemte pillen er en av pillene mellom nr. 1 – 17, fortsetter hun på brettet. Hun kan ta hormonfri pause før neste brett eller fortsette på nytt brett uten hormonfri pause. Dersom hun har glemt minst 2 piller i løpet av brettet, og den siste glemte pillen er en av pillene mellom nr. 18 – 24, fortsetter hun på brettet til alle pillene med hormoner er tatt. Hun skal så fortsette rett på nytt brett uten å ta hormonfri pause.

Glemt flerfasepillen Synfase

Dersom kvinnen har glemt 1 eller flere piller i løpet av ett brett (det vil si der det har gått mer enn 36 timer mellom 2 piller), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot graviditet. Hun skal ta den (siste) glemte pillen så fort som mulig og fortsette som vanlig neste dag. Dette kan bety at hun må ta 2 piller samme på dag.

Eksempel: Hvis det er torsdag morgen og hun oppdager at hun glemte å ta tirsdags- og onsdagspillen, tar hun onsdagspillen med en gang. Tirsdagspillen kaster hun. Torsdagspillen tar hun så til kvelden. Fra fredag fortsetter hun å ta pillene til vanlig tid.

Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 14 dagene.

Dersom kvinnen har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før den siste glemte pillen anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt flerfasepillen Qlaira

Dersom kvinnen har glemt en pille i løpet av ett brett (det vil si der det har gått mer enn 36 timer mellom 2 piller), kan hun ikke regne med å være beskyttet mot graviditet. Anbefalingene en gir til kvinnen avhenger av hvilken pille hun har glemt:

Glemt 1 pille dag 1-9: Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta 2 piller samme på dag. Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før den siste glemte pillen anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg.

Glemt 1 pille dag 10-17: Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta 2 piller samme på dag. Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt 1 pille dag 18-24: Hun skal ikke ta den glemte pillen. Kast brettet, og start på nytt brett. Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Glemt 1 pille dag 25-26: Hun skal ta den glemte pillen så snart som mulig og fortsett deretter med de neste pillene til vanlig tid. Dette kan bety at hun må ta 2 piller samme på dag. Hun trenger ikke å bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Hun trenger ikke å bruke nødprevensjon.

Dersom kvinnen glemmer 2 eller flere piller eller starter på nytt brett 2 eller flere dager for sent: Kast brettet, og start på nytt brett. Hun må bruke kondom eller avstå fra samleie i de neste 9 dagene. Om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dager før den siste glemte pillen anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg.

Oppkast, kraftig diaré

Dersom kvinnen kaster opp innen 2 timer etter at hun har tatt en pille skal hun ta en ny pille. Kaster hun opp på nytt skal hun ikke ta flere enn 2 piller på en dag. Hun regnes fortsatt som sikker mot graviditet. (Unntakene fra denne regelen er flerfasepillene Synfase og Qlaira: dersom hun kaster opp pille nr. 2, skal hun følge prosedyrene for glemt pille).

Om hun har oppkast eller svært kraftig diaré (løs mage regnes ikke som kraftig diaré) i mer enn 24 timer, skal hun følge prosedyren for glemt 2 eller flere piller.

Brukslengde

Det er ingen øvre grense for hvor lenge en kvinne kan bruke p-piller. Langvarig bruk er ikke assosiert med økt risiko for komplikasjoner eller nedsatt fertilitet.

Vektgrense

Overvekt er sterkt assosiert med hjerte- og karsykdom (hjerteinfarkt og hjerneslag) og blodpropp. Kvinner med BMI over 35 skal ikke bruke kombinasjonspreparater.

Informer kvinnen om at gestagenpreparater eller hormonfrie prevensjonsmidler er gode alternativer som ikke øker risikoen for alvorlige bivirkninger.

BMI over 30 er en mulig kontraindikasjon for bruk av p-piller, men ingen kontraindikasjon alene. Dersom kvinnen i tillegg til overvekt har multiple faktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom (høy alder, diabetes, høyt blodtrykk, røyker, har hyperlipidemi og familiær opphopning av hjerte- og karsykdom), er gestagenpreparater eller hormonfri prevensjon tryggere alternativer.

Aldersgrense

Det er ingen nedre aldersgrense for å starte med p-piller som prevensjon. Noen kvinner som sliter med dysmenoré og menometroragi etter menarke (den første menstruasjonsblødningen) kan ha god effekt av å bruke et kombinasjons p-pille for å regulere blødningene, selv om de ikke ennå har behov for prevensjon.

Særlig risikoen for hjerte- og karsykdommer øker med alderen. Samtidig bruk av kombina­sjons p-piller kan også øke denne risikoen. Kvinner over 35 år med tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom (røyker, overvekt, diabetes, hyperlipidemi og økt heriditet for hjerte- og karsykdom) bør derfor ikke bruke kombinasjons p-piller.

Gitt at det ikke har oppstått tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom kan kombinasjons p-piller brukes hos kvinner opp til 50 år. Etter fylte 50 år anbefales kvinner å bytte til et gestagenpreparat (ikke p-sprøyte) eller til hormonfri prevensjon.

Måling av FSH er ikke en pålitelig indikator for om ovulasjonen har stanset for godt hos kvinner som bruker kombinasjons p-piller, selv ikke om en tar blodprøven i den pillefrie uken.

7

BYTTE TIL P-PILLER

Nedenfor er det beskrevet hvordan en gjør et sikkert bytte fra andre prevensjonsmidler til p-piller, uten at det er behov for tilleggsprevensjon. (Ved bytte fra minipiller og hormonspiral til p-piller må tilleggsprevensjon uansett benyttes.) Dersom byttet skjer på annen måte, anbefales tilleggsprevensjon eller avholdenhet de første 7 dagene (9 dager ved bytte til Qlaira) etter oppstart med p-piller. Merk at dette kun gjelder hvis kvinnen ikke har hatt prevensjonssvikt (for eksempel glemt pille, glemt å bytte plaster) den siste uken før byttet. Har kvinnen hatt prevensjonssvikt kan det være nødvendig med tilleggsbeskyttelse og nødprevensjon.

Bytte fra enfase kombinasjons p-piller. Dersom kvinnen har tatt aktive piller i 7 dager sammenhengende dager, kan hun gå direkte over på p-piller.

Bytte fra flerfase kombinasjons p-piller. Kvinnen fullfører brettet (21-pakning), eller dropper placebopillene (28-pakning), og går direkte over på p-piller.

Bytte fra p-ring. Dersom kvinnen har brukt ringen i minst 7 dager sammenhengende, kan hun gå direkte over på p-piller.

Bytte fra p-plaster. Dersom kvinnen har brukt p-plaster i minst 7 dager sammenhengende, kan hun gå direkte over på p-piller.

Bytte fra gestagen p-pille. Ved overgang fra gestagen p-pille skal kvinnen gå direkte over til p-pille uten opphold.

Bytte fra minipille. Ved overgang fra minipille skal kvinnen gå direkte over til p-pille uten opphold, men hun må bruke tilleggsprevensjon/være avholdende i 7 dager (9 dager ved bytte til Qlaira).

Bytte fra p-sprøyte. Start med p-piller senest 14 uker etter siste injeksjon.

Bytte fra p-stav. Kvinnen starter med p-pille samme dag som p-staven fjernes.

Bytte fra hormonspiral. Kvinnen starter med p-piller 7 dager (9 dager ved bytte til Qlaira) før hormonspiralen fjernes.

Bytte fra kobberspiral. Ved overgang fra kobberspiral anbefales det at spiralen fjernes i løpet av de 5 første dagene av menstruasjonen, og at kvinnen umiddelbart starter med p-piller (unntaket er Qlaira, som må startes første dag av menstruasjonen). Alternativt kan hun starte med p-piller minst 7 dager før kobberspiralen fjernes (for Qlaira må hun starte minst 9 dager før fjerning av spiralen).

FØRSTE KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om p-piller og et eget journalvedlegg for kombinasjonspreparater.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Utdyp de punktene kvinnen lurer på og prøv å avdekke eventuelle misoppfatninger. Informer også om vanligste symptomer på blodpropp. Brukerinformasjonen informerer om faresymptomer som skal føre til umiddelbar seponering av p-pillene og legebesøk.

Anamnese

Helseinformasjonen i journalvedlegget må fylles ut sammen med kvinnen. En skal se etter mulige kontraindikasjoner og bør advare mot røyking.

Undersøkelse

Blodtrykksmåling, eventuelt høyde og vekt. Hos overvektige kvinner bør BMI dokumenteres i journalen.

Det er ikke nødvendig med andre undersøkelser ved oppstart av p-piller.

Resept

Resepter på prevensjon skrives ut for 3 år.

SENERE KONSULTASJONER

Hyppighet

Hos kvinner under 35 år er det sjelden medisinske grunner for en tidlig kontroll. En kan likevel tilby kontrolltime dersom kvinnen ønsker dette. Formålet med en eventuell tidlig kontroll er å hjelpe kvinnen til å fortsette med p-pillene. De yngste førstegangsbrukerne av p-piller er antakelig de som trenger mest veiledning.

Det er ikke nødvendig å sette unge kvinner opp til en kontrolltime for blodtrykksmåling, dersom blodtrykket var normalt i utgangspunktet. Kvinner over 40 år som bruker p-piller bør derimot ha en årlig blodtrykkskontroll. Om en kvinne starter opp med p-piller etter fylte 40 år, bør blodtrykket i tillegg sjekkes etter 6 måneders bruk.

Bytte ved mellomblødninger

Brukere av Loette/Almina/Mirabella bytter til Microgynon/Oralcon/Melleva

Brukere av Mercilon bytter til Marvelon

Brukere av Yasminelle eller Yaz bytter til Yasmin

 

Tabellen viser hvilke normaldoserte p-piller en kvinne bør bytte til dersom mellomblødninger er den eneste bivirkningen hun opplever på en lavdosert p-pille

Blødningsforstyrrelser som bivirkning

En del kvinner vil oppleve mellomblødninger som en uholdbar bivirkning av p-piller. Det er likevel viktig å tenke på at en slik blødning også kan skyldes smitte av en seksuelt overførbar infeksjon (soi), for eksempel klamydia. Prøve tas på vanlig indikasjon. Om kvinnen er over 25 år og ikke har tatt cervixcytologisk prøve, bør du ta en celleprøve, eller henvise kvinnen for dette. Om en blødningene vedvarer, og en ikke finner en klar årsak, kan det også være aktuelt å ta en cervicxcytologi hos kvinner under 25 år.

Det er vanlig at kvinner oppleve blødninger de første 3 månedene etter oppstart på et kombinasjonspreparat. Om kvinnen har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner er det viktig å utelukke soi, ved å la henne ta en vaginal selvtest. Om en eventuell test er negativ, bør hun oppfordres til å fortsette med kombinasjonspreparatet til hun har brukt det i 3 måneder. De aller fleste får god blødningskontroll etter hvert.

Det er observert at kvinner som bruker de lavdoserte énfase p-pillene (som inneholder 20µg etinyløstradiol) oftere plages med mellomblødinger enn de som bruker de normaldoserte p-pillene (som inneholder 30 µg etinyl­østradiol). Kvinnene med de lavdoserte p-pillene vil oftere merke mellomblødninger, og særlig om de har hoppet over mensen. Om kvinnen ellers er fornøyd med sitt p-pillemerke, og kun ønsker bedre blødningskontroll, har det ofte god effekt å bytte til et normaldosert p-pillemerke med de samme variantene av østrogen og gestagen som hun allerede bruker.

Selv om det ikke foreligger evidens, har vi empiri for at det for mange kvinner kan hjelpe å bytte til et annet merke med et annet gestagen.

P-ring har vist å ha noe bedre blødnings­kontroll enn p-piller.