Pasientinformasjon prevensjon

Pasientinfo inneholder informasjon om den aktuelle prevensjonsmetoden og nyttige råd og tips til prevensjonsbrukeren. Den inneholder også råd til kvinnen ved prevensjonssvikt. I tillegg inneholder den info om vanligste bivirkninger.

Dette er den skriftlige informasjonen som alle pasientene ved Sex og samfunn får utlevert ved forskrivning av et prevensjonsmiddel. Vedleggene kan lastes ned som PDF-dokumenter.

Pasientinfo fra Sex og samfunn avviker fra pakningsvedlegget til produsenten. Vi har blant annet mer liberale regler for tiltak ved glemt p-pille. Våre råd er basert på store publikasjoner med retningslinjer, hovedsakelig fra WHO (verdens helseorganisasjon), FSRH (den britiske gyn- og obstetrikkforeningen) og de såkalte NICE-guidelines.

Vi ønsker å kunne gi så liberale råd som det er hold for i vitenskapelig basert litteratur. Vi anbefaler derfor pasientene våre å benytte seg av vår pasientinfo framfor pakningsvedlegget til produsenten.

Pasientinformasjon p-stav (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon gestagen p-piller (oppdatert 29.01.19)Pasientinformasjon hormonspiral (oppdatert 06.07.18)Pasientinformasjon minipiller (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon p-sprøyte (oppdatert 15.08.17)Pasientinformasjon p-piller Microgynon, Oralcon, Marvelon 21, Yasmin 21, Yasminelle 21 og Yana (oppdatert 29.01.19)Pasientinformasjon p-piller Loette 28, Marvelon 28, Mercilon, Yasmin 28, Yasminelle 28 og Almina 28 (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon p-piller Yaz og Zoely (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon p-piller Synfase 21 (oppdatert 23.05.18)Pasientinformasjon p-piller Synfase 28 (oppdatert 23.05.18)Pasientinformasjon p-piller Qlaira (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon p-ring (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon p-plaster (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon kobberspiral (oppdatert 06.07.18)Pasientinformasjon nødprevensjon Ellaone (oppdatert 10.08.17)Pasientinformasjon nødprevensjon Norlevo (oppdatert 10.08.17)