Journalvedlegg prevensjon

Journalvedlegg brukes i prevensjonskonsultasjonen som sjekkliste for om pasienten har noen kontraindikasjoner eller interaksjoner for ønsket prevensjon.

Vedleggene kan lastes ned som word-dokument eller PDF. PDF-dokumentene kan fylles ut i nettleser (fungerer best i Chrome) og printes ut.

Journalvedlegg for kombinasjonspreparater (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for kombinasjonspreparater PDF (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for gestagenpiller og p-stav (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for gestagenpiller og p-stav PDF (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for hormonspiral (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for hormonspiral PDF (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for kobberspiral (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for kobberspiral PDF (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for p-sprøyte (oppdatert 16.09.20)Journalvedlegg for p-sprøyte PDF (oppdatert 16.09.20)