Journalvedlegg prevensjon

Journalvedlegg brukes i prevensjonskonsultasjonen som sjekkliste for om pasienten har noen kontraindikasjoner eller interaksjoner for ønsket prevensjon. Vedleggene kan lastes ned som word-dokument.

Journalvedlegg for kombinasjonpreparater (oppdatert 02.02.17)Journalvedlegg for gestagenpiller og p-stav (oppdatert 02.02.17)Journalvedlegg for hormonspiral (oppdatert 01.07.20)Journalvedlegg for kobberspiral (oppdatert 01.07.20)Journalvedlegg for p-sprøyte (oppdatert 02.02.17)