Brev med svar på cytologi

Brevene inneholder informasjon til pasienter som har tatt celleprøve (cervixcytologi). Det er tilpasset informasjon i de ulike brevene, alt etter som resultatet viser irregulære, lavgradige eller høygradige forandringer. Det er også et eget brev ved uegnet prøveresultat. Om prøven er normal, gir vi ingen tilbakemelding til pasienten. Brevmalene kan lastes ned som word-dokument.

Celleprøve uegnetCelleprøve lavgradige eller irregulære forandringer (oppdatert: 12.12.18)Celleprøve høygradige forandringer