Om Metodeboka

metodebok

Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse

eMetodebok er en elektronisk versjon av Metodebok for seksuell helse. En elektronisk versjon gir oss mulighet til kontinuerlig oppdatere innholdet. eMetodeboka vil være gratis, takket være støtte fra Helsedirektoratet.

Metodeboka er et medisinsk oppslagsverk for leger, helsesykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell som jobber med prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner og annen tematikk innenfor seksuell og reproduktiv helse. Metodeboka har siden 1971 vært unik i sitt slag.

Bakgrunn og historie

Sex og samfunn, senter for ung seksualitet (tidligere Klinikk for seksuell opplysning) har helt siden oppstarten i 1971 hatt sin egen metodebok. Den første versjonen var en plastperm med håndskrevne ark, og var kun for internt bruk. I 1992 kom den første utgaven for salg – en ringperm med et løsarksystem. I 1998 kom den første utgaven i bokform, som senere har blitt revidert flere ganger.

I 2016 lanserer vi eMetodebok, som er en elektronisk versjon av den sjuende reviderte utgaven av den trykkede Metodebok for seksuell helse. Helsedirektoratet har støttet eMetodebok økonomisk, og den elektroniske versjonen av boka er derfor gratis tilgjengelig.

Selv om eMetodeboka nå foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt å oppdatere og trykke nye utgaver. Nåværende papirversjon er Metodebok 2017 (8. utgave).

Bestill Metodeboka

Seksuell helse er viktig

Kampen for selvbestemt abort i Norge er vunnet – enn så lenge. Denne menneske- og kvinneretten står sterkt her i landet, men vi må konstatere at det også finnes sterke krefter i det norske og internasjonale samfunn som vil noe annet. Vi som jobber innen fagfeltet bør ikke hvile på våre laurbær og tro at kampen er vunnet én gang for alle. Abort utføres i alle samfunn rundt om i verden. Spørsmålet er bare på hvilken måte – legalt eller illegalt. Retten til selvbestemt abort i Norge må vernes, og vi må være med å kjempe for den i de samfunn der kvinner fremdeles ikke har denne rettigheten.

Kampen for selvbestemt prevensjon har ikke vunnet helt frem ennå. Et hinder for selvbestemt prevensjon er misoppfatninger og manglende kunnskap hos helsepersonell. Denne boken bør kunne bøte på det. Sex og samfunn har i mange år prioritert arbeidet for selvbestemt prevensjon, gjennom veiledning og opplæring av helsepersonell, for å få fjernet gammeldagse oppfatninger og holdninger som vanskeliggjør pasientens eget valg av prevensjonsmidler.

Vår nyeste kamp i dag er kampen for selvbestemt seksualitet – retten til å få føle og utøve sin egen seksualitet, så lenge den ikke strider mot norsk lov. I den forbindelsen ble kapittelet Sexologi skrevet inn i boken i 2006. I årene etter 2006 ble det satt fokus på kommunikasjon ved Sex og samfunn. For å få pasientene til å ta opp sine spørsmål og problemer rundt sin seksualitet, erfarte vi hvor viktig det er med god kunnskap om kommunikasjon. I 2010 ble derfor et kapittel om kommunikasjon tatt med i boken. Vi håper vår erfaring og det vi forsøker å formidle i disse kapitlene også kan komme andre som jobber innenfor feltet til nytte.

Brukervennlighet

Metodebok for seksuell helse brukes daglig av de ansatte på Sex og samfunn, i tillegg til at vi har fått utallige tilbakemeldinger fra helsepersonell andre steder. Vi har derfor fått brukertestet og tilpasset innholdet gjennom mange år.

Boka fungerer derfor ypperlig som et oppslagsverk som kan brukes i en travel hverdag, der du trenger raske svar og løsninger for pasienten som sitter foran deg.

Eksempler på svar du finner:

Samtidig som boka gir raske svar og et overblikk, går den også grundigere inn i flere av temaene. Boka er derfor pensumlitteratur for medisin- sykepleier, jordmor- og helsesøsterstudenter ved flere høyskoler og universiteter i landet.

Tidligere var boka nesten utelukkende tilpasset de unge pasientene. Helsedirektoratet har ønsket at Metodebok skal være en standard for ungdomshelsestasjoner, men også for andre som jobber med seksuell helse. Av den grunn er stoffet tilpasset til å gjelde alle aldersgrupper – ikke bare ungdom.

Kvalitetssikring av innholdet

Innholdet i boka er kvalitetssikret på flere måter. Vi har tatt utgangspunkt i norske og utenlandske retningslinjer og større oppslagsverk. I tillegg har vi supplert med studier og forskningsrapporter, der det har vært nødvendig. Vi har også hatt eksterne eksperter som har revidert innholdet.

Det er alltid utfordrende å velge hvilken informasjon en skal stole på. Ulike kilder gir ulike svar. Du kan lese mer om kvalitetssikring og hvordan vi vektlegger ulike kilder, ved å følge lenken under.

> Kvalitetssikring av innholdet og bruk av kilder

Nettleser

Vi anbefaler at du ikke bruker Internet Explorer når du leser Metodebok for seksuell helse. Internet Explorer er en gammel og utdatert nettleser som ikke viser inneholdet på riktig måte.

Betaversjon

eMetodebok er en publisering av Metodebok for seksuell helse på nett. I konverteringen fra trykket utgave til elektronisk versjon kan det ha sneket seg inn noen språklige feil. Foreløpig lanseres eMetodebok som en betaversjon. Boka vil være i betaversjon inntil vi har fått rettet opp i alle feil, og oppdatert det faglige innholdet.

Parallelt med oppdateringen av eMetodebok, vil vi jobbe med en ny utgave av trykket versjon av Metodebok for seksuell helse. Dette blir den åttende reviderte utgaven av Metodeboka.

Dersom du skulle finne feil i eMetodebok, setter vi pris på om du tar kontakt med oss: marius@sexogsamfunn.no

Vi håper at du vil ha like stor glede av Metodebok for seksuell helse og eMetodebok som vi har hatt de siste 45 årene!

 

Marius Johansen
hovedforfatter av Metodebok for seksuell helse og eMetodebok

 

Til denne revisjonen av Metodebok har Sex og samfunn mottatt økonomisk støtte fra statsbudsjettet, kapittel 719 post 71: Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv., formidlet av Helsedirektoratet.

 

eMetodebok

Åttende reviderte utgave

ISBN(trykt): 978-82-994139-8-5

ISBN(digital): 978-82-994139-9-2

Det må ikke kopieres fra boka i strid med åndsverksloven eller avtaler gjort med kopinor. Ta kontakt dersom du ønsker å kopiere eller bruke deler av boka!
Boka er utgitt med støtte fra Helsedirektoratet

Sex og samfunn

Trondheimsveien 2b, 0560 Oslo

post@sexogsamfunn.no

http://www.sexogsamfunn.no

Telefon 22 99 39 00

Det må ikke kopieres fra boka i strid med åndsverksloven eller avtaler gjort med KOPINOR. Ta kontakt dersom du ønsker å kopiere eller bruke deler av boka!

Redaktør: Marius Johansen og Siv Gamnes

Design: Erik Bolstad