Print

1 P-ring

6

P-RING

Navn Virkestoffer Pris
NuvaRing etonogestrel 11,7 mg,
etinyløstradiol 2,7 mg
367,70 3 ringer
Ornibel etonogestrel 11,7 mg,
etinyløstradiol 2,7 mg
366,10 3 ringer
Trinnpris 251,70

P-ringen er en myk, elastisk og gjennomsiktig ring av vinyl som inneholder små mengder av gestagenet etonogestrel og østrogenet etinyl­østradiol. Den har en ytre diameter på 5,4 cm. Kvinnen legger selv ringen inn vaginalt, 1 ring per måned. Absorpsjonen skjer via vaginalslimhinnen og det fører til en lav og jevn serumkonsentrasjon i blodet. En fordel med p-ring er at kvinnen ikke behøver å huske å ta en pille hver dag. En ulempe er at p-ring gir økt risiko for alvorlige bivirkninger, og derfor ikke kan anbefales til alle kvinner.

BRUKSMÅTE

Valg av p-ring

Det finnes én type p-ring på markedet i dag. Den heter NuvaRing og koster cirka 125 kroner per ring, og cirka 370 kroner for en pakke (som inneholder 3 p-ringer).

Starte med p-ring

Kvinner som har regelmessig menstruasjoner, er sikker fra første dag dersom hun setter inn den første p-ringen i løpet av de 5 første dagene av en menstruasjon eller etter et abortinngrep, er hun sikker mot graviditet fra starten.

Kvinnen kan starte med p-ring når som helst i syklus. Dersom kvinnen starter utenom de 5 første dagene av en menstruasjon, er hun ikke sikker før det har gått 7 dager.

Regelen om 7 dager gjelder også kvinner med svært uregelmessig menstruasjonssyklus.

Tradisjonell bruk av p-ring

Kvinnen setter inn og tar ut p-ringen selv. Det er viktig med god håndhygiene. Kvinnen må finne en behagelig stilling, enten stående med benet løftet opp, sittende på huk eller liggende på ryggen. Ringen holdes mellom pekefinger og tommel, presses sammen og føres inn i skjeden. Når ringen er satt riktig på plass skal den ikke merkes.

Etter 3 uker skal ringen tas ut ved å gripe den fremre kanten og trekke ringen ut. Ringen må kastes sammen med det vanlige avfallet, ikke i toalettet. Ringen skal sitte inne i 3 sammenhengende uker og skal tas ut på samme ukedag som den ble satt inn. I den påfølgende uken skal hun ikke bruke noen ring.

Normalt vil kvinnen få en bortfallsblødning, vanligvis 2-3 dager etter at ringen er tatt ut. Etter en ukes pause, på samme ukedag, setter kvinnen inn en ny ring. Ny ring skal settes inn selv om blødningen ikke skulle være avsluttet ennå. En kan bruke tamponger selv om ringen er satt inn.

En kan gjerne anbefale kvinnen å gjøre den ringfrie pausen kortere enn 7 dager. Oftest vil 3-4 dager være nok til at hun får en bortfallsblødning. Fordelene med å korte ned på den hormonfrie perioden er at kvinnen vil ha større sikkerhet av p-ringen og at mange vil ha mindre bivirkninger (mindre hodepine, menssmerter og blødninger) i forbindelse med blødningen.

Ringen er holdbar til utløpsdato ved oppbevaring i kjøleskap, men bare 4 måneder i romtemperatur (ikke over 30 °C).

Kontinuerlig bruk av p-ring

Den hormonfrie uka fører vanligvis til en bortfallsblødning som er mindre enn en normal menstruasjon. Medisinsk sett er det sannsynligvis verken noen fordeler eller ulemper med å ha hormonfrie uker og blødninger hver 4. uke. Ettersom de fleste svangerskap hos p-ring­brukere oppstår i tilknytning til den hormonfrie uka, er p-ring sikrere jo færre hormonfrie uker kvinnen tar.

En mulighet kan være å ta p-ring kontinuerlig til en begynner å blø og så ta 4-7 dager pause, før en setter inn en ny ring. Et annet alternativ er å bruke 2-3 p-ringer i strekk før en hormonfri uke.

Glemt p-ring etter hormonfri uke

Hvis kvinnen glemmer å sette inn ny p-ring etter den hormonfrie uken, men husker å sette inn ringen innen 48 timer fra det tidspunktet hun egentlig skulle ha satt inn ny ring, regnes hun fortsatt som sikker mot graviditet. Dette betyr med andre ord at det hormonfrie intervallet kan være opptil 9 døgn, gitt at hun har brukt p-ringen korrekt de siste 3 ukene før det hormonfrie intervallet.

Hvis kvinnen glemmer å sette inn ny ring etter den hormonfrie uken, og det hormonfrie intervallet har vært mer enn 9 døgn, har hun høy risiko for å bli gravid. Hun skal sette inn ny p-ring så snart hun husker det. Hun får dermed ny «dag 1». Hun må bruke tilleggsprevensjon de 7 første dagene. Dersom kvinnen har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste 7 dagene, anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg.

P-ring ute av skjeden

En sjelden gang kan ringen støtes ut, for eksempel ved fjerning av tampong eller ved toalettbesøk. En kan skylle ringen i kaldt eller lunkent vann (ikke varmt vann), før den settes inn igjen. Dersom ringen er ute av skjeden i mindre enn 3 timer i løpet av ett døgn, vil hun alltid være beskyttet mot graviditet.

Ved samleie

Vanligvis er det uproblematisk for kvinnen å ha samleie mens ringen sitter i skjeden. Fører ringen til ubehag under samleie kan den tas ut, men som en hovedregel ikke være ute lengre enn 3 timer per døgn.

P-ring ute av skjeden den første uken

P-ringen frigir nok hormoner til at en kan være uten ring i opptil 3 timer i løpet av ett døgn, den første uken (uken etter det hormonfrie intervallet).

Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn 3 timer den første uken skal hun sette inn ringen så snart som mulig. Ringen skal ikke tas ut de neste 7 dagene. Hun må også avstå fra samleie eller bruke kondom de neste 7 dagene. Hvis hun har hadde samleie uten kondom i de 7 dagene før ringen var ute av skjeden, kan det være aktuelt med nødprevensjon i tillegg. Kvinnen kan velge å ha et hormonfritt intervall før hun bytter til ny ring, som vanlig.

P-ring ute av skjeden den andre uken

I løpet av andre uke tillates det at ringen kan være ute av skjeden i opptil 48 timer, gitt at hun har brukt ringen korrekt de siste 7 dagene før dette. Hun skal sette inn ringen så raskt som mulig og regnes fortsatt som sikker mot graviditet.

Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn 48 timer i løpet av den andre uken, er hun ikke lenger nødvendigvis beskyttet mot graviditet. Hun skal sette inn ringen så fort som mulig, og må bruke tilleggsprevensjon de neste 7 dagene. Det er som regel ikke nødvendig med nødprevensjon selv om hun har hatt ubeskyttet samleie de siste 7 dagene. Kvinnen kan velge å ha et hormonfritt intervall før hun bytter til ny ring, som vanlig.

P-ring ute av skjeden den tredje uken

I løpet av den tredje uken tillates det at ringen kan være ute av skjeden i opptil 48 timer, gitt at hun har brukt ringen korrekt de siste 7 dagene før dette. Hun skal sette inn ringen så raskt som mulig og regnes fortsatt som sikker mot graviditet.

Dersom ringen er ute av skjeden i mer enn 48 timer i løpet av den tredje uken kan hun velge mellom to alternativer:

1. Hun kan sette inn en ny ring, og dermed droppe det hormonfrie intervallet. Gjør hun dette, får hun ny «dag 1». Hvis ringen har blitt brukt korrekt de 7 dagene før ringen var ute av skjeden, regnes hun som sikker mot gravidi­tet i fortsettelsen. Hvis ikke må hun bruke tilleggsprevensjon eller avstå fra samleie de neste 7 dagene.

2. Hvis ringen har blitt brukt korrekt de 7 foregående dagene, kan hun fortsette uten ring og dermed få bortfallsblødningen. Ny ring må settes inn senest 7 dager etter at forrige ring ble fjernet eller utstøtt fra skjeden, og hun får en ny «dag 1».

Glemt å ta ut p-ring

Som en hovedregel vil vi aldri anbefale kvinner å bruke p-ringen i mer enn 3 uker. Om kvinnen skulle glemme å ta ut ringen etter 3 uker, så viser en liten enkeltstudie at hun sannsynligvis vil kunne ha en hemming av eggløsningen i opptil 5 uker.

Om ringen har vært inne i mer enn 3 uker, men ikke mer enn 4 uker, kvinnen starte med en ny ring på sin vanlige «dag 1» (ofte medfører dette at hun hopper over bortfallsblødningen) eller hun kan ta en hormonfri pause på opptil 7 dager. I begge tilfeller regnes kvinnen fortsatt som sikker mot graviditet.

Om ringen har vært inne i mer enn 4 uker, men ikke mer enn 5 uker, skal kvinnen fjerne ringen og umiddelbart starte på ny ring. Dette medfører at hun hopper over bortfallsblødningen, og hun får en ny «dag 1». Hun vil regnes som sikker mot graviditet i fortsettelsen.

Om ringen har vært inne i mer enn 5 uker, er hun ikke lenger nødvendigvis beskyttet mot graviditet. Hun skal sette inn en ny ring så fort som mulig, og må bruke tilleggsprevensjon de neste 7 dagene. Hun får dermed en ny «dag 1». Dersom kvinnen har hatt ubeskyttet samleie i løpet av de siste 7 dagene, anbefales hun å bruke nødprevensjon i tillegg.

Slutte med p-ring

Vanligvis bør kvinnen fullføre de 3 ukene med p-ring. Hun er da beskyttet mot graviditet i de første 7 dagene etter at ringen tas ut.

P-ringen kan tas ut når som helst og ovulasjonen vil raskt etableres.

Brukslengde

Det er ingen øvre grense for hvor lenge en kvinne kan bruke p-ring. Langvarig bruk er ikke assosiert med økt risiko for komplikasjoner eller nedsatt fertilitet.

Vektgrense

Overvekt er sterkt assosiert med hjerte- og karsykdom (hjerteinfarkt og hjerneslag) og blodpropp. Kvinner med BMI over 35 skal ikke bruke kombinasjonspreparater.

Informer kvinnen om at gestagenpreparater eller hormonfrie prevensjonsmidler er gode alternativer som ikke øker risikoen for alvorlige bivirkninger.

BMI over 30 er en mulig kontraindikasjon for bruk av p-ring, men ingen kontraindikasjon alene. Dersom kvinnen i tillegg til overvekt har multiple faktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom (høy alder, diabetes, høyt blodtrykk, røyker, har hyperlipidemi og familiær opphopning av hjerte- og karsykdom), er gestagenpreparater eller hormonfri prevensjon tryggere alternativer.

Aldersgrense

Det er ingen nedre aldersgrense for å starte med p-ring som prevensjon.

Særlig risikoen for hjerte- og karsykdommer øker med alderen. Samtidig bruk av p-ring kan også øke denne risikoen. Kvinner over 35 år med tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom (røyker, overvekt, diabetes, hyperlipidemi og økt heriditet for hjerte- og karsykdom) bør derfor ikke bruke p-ring.

Gitt at det ikke har oppstått tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom kan p-ring brukes hos kvinner opp til 50 år. Etter fylte 50 år anbefales kvinner å bytte til et gestagenpreparat eller til hormonfri prevensjon.

Måling av FSH er ikke en pålitelig indikator for om ovulasjonen har stanset for godt hos kvinner som bruker p-ring, selv ikke om en tar blodprøven i den ringfrie uken.

7

BYTTE TIL P-RING

Nedenfor er det beskrevet hvordan en gjør et sikkert bytte fra andre prevensjonsmidler til p-ring, uten at det er behov for tilleggsprevensjon. (Ved bytte fra minipiller og hormonspiral til p-ring må tilleggsprevensjon benyttes.) Ved andre byttemåter anbefales tilleggsprevensjon første 7 dager etter oppstart med p-ring. Merk at dette kun gjelder hvis kvinnen ikke har hatt prevensjonssvikt den siste uken før byttet.

Bytte fra enfase kombinasjons p-piller. Dersom kvinnen har tatt aktive piller i 7 dager sammenhengende dager, kan hun gå direkte over på p-ring.

Bytte fra flerfase kombinasjons p-piller. Kvinnen fullfører brettet (21-pakning), eller dropper placebopillene (28-pakning), og går direkte over på p-ring.

Bytte fra p-plaster. Dersom kvinnen har brukt p-plaster i minst 7 dager sammenhengende, kan hun gå direkte over på p-ring.

Bytte fra gestagen p-piller. Ved overgang fra gestagen p-pille skal kvinnen gå direkte over til p-ring uten opphold.

Bytte fra minipille. Ved overgang fra minipille skal kvinnen gå direkte over til p-ring uten opphold, men hun må bruke tilleggsprevensjon/være avholdende i 7 dager.

Bytte fra p-sprøyte. Start med p-ring senest 14 uker etter siste injeksjon.

Bytte fra p-stav. Kvinnen starter med p-ring samme dag som p-staven fjernes.

Bytte fra hormonspiral. Kvinnen starter med p-ring 7 dager før hormonspiralen fjernes.

Bytte fra kobberspiral. Ved overgang fra kobberspiral anbefales det at spiralen fjernes i løpet av de 5 første dagene av menstruasjonen, og at kvinnen starter med p-ring umiddelbart etter fjerning. Alternativt kan hun starte med p-ring minst 7 dager før kobberspiralen fjernes.

FØRSTE KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om p-ring og et eget journalvedlegg for kombinasjonspreparater.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Utdyp de punktene kvinnen lurer på og prøv å avdekke eventuelle misoppfatninger. Informer også om vanligste symptomer på blodpropp. Brukerinformasjonen informerer om faresymptomer som skal føre til umiddelbar seponering av p-ring og legebesøk.

Anamnese

Helseinformasjon i journalvedlegget må fylles ut sammen med kvinnen. En skal se etter mulige kontraindikasjoner og bør advare mot røyking.

Undersøkelse

Blodtrykksmåling, eventuelt høyde og vekt. Hos overvektige kvinner bør BMI dokumenteres i journalen.

Det er ikke nødvendig med andre undersøkelser ved oppstart av p-ring.

Resept

Resepter på prevensjon skrives ut for 3 år.

SENERE KONSULTASJONER

Hyppighet

Hos kvinner under 35 år er det sjelden medisinske grunner for en tidlig kontroll. En kan likevel tilby kontrolltime dersom kvinnen ønsker dette. Formålet med en eventuell tidlig kontroll er å hjelpe kvinnen til å fortsette med p-ring. De yngste førstegangsbrukerne av p-ring er antakelig de som trenger mest veiledning.

Det er ikke nødvendig å sette unge kvinner opp til en kontrolltime for blodtrykksmåling, dersom blodtrykket var normalt i utgangs­punktet. Kvinner over 40 år som bruker p-ring bør derimot ha en årlig blodtrykkskontroll. Om en kvinne starter opp med p-ring etter fylte 40 år, bør blodtrykket i tillegg sjekkes etter 6 måneders bruk.

Blødningsforstyrrelser som bivirkning

En del kvinner vil oppleve mellomblødninger som en uholdbar bivirkning av p-ring. Det er likevel viktig å tenke på at en slik blødning også kan skyldes smitte av en seksuelt overførbar infeksjon (soi), for eksempel klamydia. Prøve tas på vanlig indikasjon. Om kvinnen er over 25 år og ikke har tatt cervixcytologisk prøve, bør du ta en celleprøve, eller henvise kvinnen for dette. Om en blødningene vedvarer, og en ikke finner en klar årsak, kan det også være aktuelt å ta en cervicxcytologi hos kvinner under 25 år.

Det er vanlig at kvinner oppleve blødninger de første 3 månedene etter oppstart med p-ring. Om kvinnen har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner er det viktig å utelukke soi, ved å la henne ta en vaginal selvtest. Om en eventuell test er negativ, bør hun oppfordres til å fortsette med p-ring til hun har brukt den i 3 måneder. De aller fleste får god blødningskontroll etter hvert.