Print

1 Undersøkelser av vaginalsekret

SNIFFTEST

Indikasjon

Dette er ingen screeningtest. Mistanke om bakteriell vaginose (illeluktende utflod) er eneste indikasjon.

Utførelse

Under underlivsundersøkelsen smøres vaginalsekret med en bomullspinne på to felter på et objektglass. En dråpe 10 % KOH (kaliumlut) dryppes på det ene feltet. Ved positiv prøve vil det umiddelbart komme et blaff av vond (fiskeaktig) lukt. Hold nesen helt inntil glasset.

Funn og tolkning

Snifftest er meget spesifikk for bakteriell vaginose. Positiv snifftest hos kvinne med symptomer og tegn er derfor diagnostisk, og det er unødvendig å gjøre andre undersøkelser. Testen har imidlertid lav sensitivitet. Pasienten kan altså ha bakteriell vaginose selv om snifftesten er negativ. Man må da supplere med pH-test og mikroskopi.

PH-MÅLING

Indikasjon

Dette er ingen screeningtest. Indikasjonen for prøven er mistanke om bakteriell vaginose, som ved illeluktende utflod eller som et supplement til mikroskopering ved mistanke om cytolytisk vaginose (Döderlein-cytolyse).

Utførelse

Under underlivsundersøkelsen smøres fluor fra vaginalslimhinnen (unngå cervixslim) på en strimmel med pH-papir. NB! Eksplorasjonsgel gir høy pH, så bruk sparsomt med gel når du skal foreta en pH-måling.

Funn og tolkning

 • Vaginal pH er normalt 3,8–4,2.
 • pH over 4,5 tyder på bakteriell vaginose.
 • pH under 4,5 tyder på at pasienten ikke har bakteriell vaginose.
 • Trichomoniasis er sjelden, men vil gi en pH over 4,5.
 • Lav pH (3,0–3,5) kan være et symptom på cytolytisk vaginose, men må sammenholdes med symptombilde, snifftest og mikroskopering.

MIKROSKOPERING

Indikasjon

Dette er ingen screeningtest. Indikasjonen for prøven er mistanke om soppvaginitt, bakteriell vaginose, cervisitt, cytolytisk vaginose, aerob vaginitt eller trichomoniasis.

Mikroskopering av vaginalsekret kan gi verdifull informasjon, men er unødvendig dersom

 • symptomer og tegn opplagt tyder på soppvaginitt (vær obs på cytologisk vaginose ved manglende bedring etter behandling)
 • symptomer og tegn tyder på bakteriell vaginose, snifftest er positiv og pH over 4,5

Utførelse

Vaginalsekret smøres med en bomullspinne på to felter på et objektglass. Det ene feltet dryppes umiddelbart med KOH (kaliumlut), og man utfører eventuelt snifftest. Etter underlivsundersøkelsen dryppes en dråpe saltvann og/eller metylenblått (Löfflers fargevæske) på det andre feltet (våtpreparat). Så legges dekkglass på og objektglasset presses lett mellom to papirhåndklær for å få bort overskuddsvæske. Undersøk med 40×-linsen.

Feltet med KOH
Kaliumlut lyserer vaginalepitel og bakterier, men ikke sopp. Lag kontrast ved å slå ned topplinsen og skyv blenderspaken helt til høyre. Se etter sopp. Soppmycelet ser ut som et nettverk av grener fra et epletre uten blader, men med epler. Noen ganger er det mange grener, andre ganger bare en eller to.

Feltet med saltvann (eller metylenblått)

Skru kondensoren helt ned. Se etter clueceller (sporceller) som tegn på bakteriell vaginose. Sporceller er vanlige, store vaginalepitelceller som har hele overflaten dekket med små, runde bakterier. Disse bakteriene fyller også opp mye av mellomrommene mellom epitelcellene.

Se etter rikelig med laktobasiller, helt eller delvis lyserte epitelceller og epitelceller dekket av laktobasiller (kan forveksles med clueceller). Se etter leukocytose. Hvite blodceller er mindre enn vaginalepitelcellene, har kraftig farget kjerne og lite cytoplasma. Ved leukocytose kan disse dominere bildet.

Se etter trichomonader (ikke ved metylenblåfarging). De er lett gjenkjennelige, pæreformete flagellater med fire flageller i den ene enden. Størrelsen er som en hvit blodcelle. Trichomonadene beveger seg stadig i preparatet, i alle fall de første minuttene etter prøvetaking.

Funn og tolkning

 • Soppmycel tyder på soppvaginitt. Kvinnen kan imidlertid ha soppvaginitt selv om man ikke finner mycel. Dersom symptomene passer, bør man vurdere om behandling likevel skal forsøkes.
 • Clueceller styrker diagnosen bakteriell vaginose. Fravær av clueceller og negativ snifftest utelukker nærmest diagnosen bakteriell vaginose.
 • Leukocytter tyder på en vaginitt og sees ved soppvaginitt eller aerob vaginitt. Sees også ved cervisitt hos en kvinne som har symptomer på dette (mukopurulent sekret fra cervix)
 • Trichomonader er diagnostisk for trichomoniasis. Dette er i dag en sjelden tilstand i Norge.
 • Mange helt eller delvis lyserte epitelceller, rikelig funn av laktobasiller og epitelceller dekket av laktobasiller, i tillegg til fravær av soppmycel og betennelsesceller, peker i retning av cytolytisk vaginose. Mikroskopifunn hos kvinner med cytolytisk vaginose er imidlertid ikke alltid så forskjellig fra det man finner i ett normalt utstryk.

Les mer om dette og se tabell med sammenlikning av disse tilstandene i kapittel 3.17.