Print

1 Mikroskopering av uretra- og cervixsekret

INDIKASJON

Noen ganger kan en mikroskopering av cervix- eller uretrasekret gi verdifull tilleggsinformasjon, særlig dersom man er i tvil om man skal starte behandling før mikrobiologisk prøvesvar foreligger. Dette er ingen screeningtest, og hvis pasienten opplagt har uretritt eller cervisitt, er undersøkelsen unødvendig.

Man kan også påvise gonokokker og dermed starte behandling mot gonoré basert på mikroskopifunn. Klamydia og mykoplasma er for små til at disse kan påvises i farget utstryk.

UTFØRELSE

1 Uretrasekret (eller cervixsekret) smøres med en tynn prøvepinne på et objektglass.
2 Etter pasientundersøkelsen fikseres preparatet ved å føre det gjennom spritflamme et par ganger.
3 Et par dråper metylenblått (Löfflers fargevæske) dryppes på objektglasset mens det holdes over vasken.
4 Skyll over glasset med vann fra springen.
5 Før preparatet et par ganger gjennom spriflammen igjen.
6 Tørk lett med filtrerpapir.
7 Mikroskoper først med 10×-linsen.
8 Ta på en dråpe olje. Undersøk med 100×-linsen.
9 Tell polymorfonukleære leukocytter i fem synsfelt.

Ved mikroskopering med oljeimmersjon er følgende viktig å huske:

  • Etter at olje er tatt på preparatet, må ikke 40×- linsen svinges over preparatet!
  • Det er mulig å gå tilbake til 10×-linsen, men husk da å svinge riktig vei.
  • 100×-linsen tørkes med linsepapir og xylen på slutten av dagen.

FUNN OG TOLKNING

Mer enn fire polymorfonukleære leukocytter per synsfelt (i fem ulike synsfelt) med 100×-linsen tyder på uretritt eller cervisitt. Ofte kan antallet leukocytter være langt høyere. Ved gonoré sees de typiske diplokokkene, som er parvise kokker med utseende som kan minne om kaffebønner.

Pasient med symptomer og mikroskopisk verifisert uretritt eller cervisitt behandles før mikrobiologisk prøvesvar foreligger.

Hvis pasientens plager er vage eller usikre, og man finner få leukocytter i farget utstryk (<10–15 leukocytter), må man vurdere om man skal vente på mikrobiologisk prøvesvar før det startes med behandling.

Funn av diplokokker

Ved funn av diplokokker skal det først tas dyrkningsprøve, og så en prøve til NAT-påvisning. Deretter gis det behandling mot gonoré og smitteoppsporing utføres. Det skal avtales oppfølgingstime med kontrollprøve etter to uker, og pasienten gis beskjed om avholdenhet eller å bruke kondom inntil det foreligger en negativ kontrollprøve. Pasienten skal komme tidligere dersom symptomene ikke forsvinner, eller forverres.

Funn av leukocytter

Ved funn av leukocytter, uten diplokokker, er det størst pretest sannsynlighet for at pasienten har en klamydiainfeksjon. Det tas en SOI-test til NAT-påvisning. Deretter gis det behandling mot klamydia, og smitteoppsporing utføres. Pasienten skal komme tilbake dersom symptomene ikke forsvinner, eller forverres. Videre oppfølging avhenger av det endelige prøvesvaret. Om prøvesvaret skulle vise en annen SOI, må pasienten kalles inn for ny behandling med en annen antibiotika. Om alle prøvesvar skulle vise seg å være negative, må man anta at det dreier seg om et uspesifikt agens. Dersom pasienten er uten symptomer og prøvesvarene er negative, er det ikke nødvendig med videre oppfølging.