Print

1 Balanopostitt

11

SAMMENDRAG BALANOPOSTITT

SMITTEMÅTE

Kan skyldes soi (klamydia, mykoplasma og gonoré, en sjelden gang herpes) overført ved ubeskyttet samleie. Andre ikke-smittsomme årsaker er sopp, andre bakterier, hudlidelser.

DISPONERENDE FAKTORER

Overdreven eller manglende hygiene. Trang forhud (fimose).

SYMPTOMER

Betennelse/utslett på glans.

DIAGNOSTIKK

Inspeksjon av penis. Soi-test: klamydia og gonoré (etter indikasjon). Mikroskopi: ved uretrittsymptomer og utflod.

BEHANDLING

Eventuelt positiv soi behandles. Unngå såpe og overdreven hygiene. Daktacort krem × 2 i en uke ved plagsomme symptomer (smerte, kløe).

KONTROLL

Kontroll er ikke nødvendig ved symptomfrihet.

Balanitt er betennelse/utslett på glans penis. Ved balanopostitt affiseres forhuden, i tillegg til glans. Vanligste årsak er eksem. Kan forårsakes av klamydia eller annen soi, men også av soppinfeksjon i hud. Diverse hudlidelser kan også ramme glans og forhud. Disponerende faktorer er trang forhud eller overdreven/manglende hygiene.

SYKDOMMEN OG SYMPTOMER

Balanitt er inflammasjon av glans penis, balanopostitt er inflammasjon av glans og forhud. Som regel er både glans og forhud affisert. Kan skyldes en rekke årsaker, og kan gi ulike symptomer som rødhet, væsking, tørrhet, kløe, svie med flere, avhengig av årsak, se under «Vanligste diagnoser».

Disponerende faktorer er trang forhud og overdreven eller manglende hygiene.

UTREDNING

Anamnese

Har pasienten eksem eller annen hudlidelse? Seksuell omgang i tiden før debut av symptomer? Smittemulighet? Risikopartner for klamydia, mykoplasma, gonoré eller HPV? Hygiene? Soppinfeksjon hos partner?

Undersøkelse

  •  Klinisk bedømmelse av hud og slimhinner.
  • Trang forhud?
  •  Soi-smittesjekk (klamydia, mykoplasma og eventuelt gonokokker).
  •  Mikroskopi av farget utstryk fra uretra ved eventuelle uretrittsymptomer og utflod.

DIAGNOSTIKK

  •  Ved positiv klamydia (eventuelt gonoré) har en med stor sannsynlighet funnet årsaken.
  •  Er soi-prøvene negative, har pasienten sannsynligvis balanitt med sopp i hud på grunn av  soppvaginitt hos partner eller overdreven hygiene.
  •  Eksem eller annen hudsykdom må vurderes i forhold til mer generelle hudsymptomer. Ved  langvarige plager og negative laboratorieprø- ver, må hudsykdom overveies. Sår som ikke gror er  malignitetssuspekte, og disse pasientene bør henvises for biopsitakning.
  •  Primær genital herpes er en viktig differensialdiagnose.

BEHANDLING

Se under vanligste diagnoser, men generelt bør alle med balanopostitt få følgende råd:

  •  Såpe bør ikke brukes til vask under forhuden, daglig vask med vann er nok.

VANLIGSTE DIAGNOSER

Eksem eller annen hudsykdom.

Eksem eller dermatitt er den vanligst årsaken til balanopostitt. Tilstanden kan lett forveksles med soppinfeksjon. Vanlig hos menn med tidligere atopisk eller seboreisk eksem.

Gir ofte rødhet og irritasjon i hud, kan gi kløe. Kan utvikle seg til en svær dermatitt som kan bli sekundærinfisert.

Viktigste behandling er å unngå såpe og overdreven vask, som tørrer ut. En kan gjerne anbefale at pasienten vasker seg med en parfymefri olje. Noen kan ha behov for en gruppe 1-2 steriodkrem de første dagene.

Andre mindre vanlige hudlidelser er lichen sclerosus et atroficus, lichen planus eller psoriasis. Kontakteksem ved for eksempel lateksallergi (reaksjon på kondom) kan også forekomme. Henvis til hudlege dersom andre årsaker enn hudlidelse er utelukket, og pasienten ikke har bedring etter behandling.

Sopp

Inflammasjon på grunn av sopp skyldes oftest Candida albicans (candidabalanopostitt). Kan oppstå ved overdreven hygiene eller hvis kvinnelig partner har soppvaginitt. Smitte fra mann til kvinne er uten betydning. Kan også komme etter antibiotikabehandling.

Ofte rødhet med spredte, delvis eroderte makulopapler, som kan utvikle seg til svær, væskende dermatitt med erosjoner. Andre ganger tørrhet og erytem med glatt, glinsende slimhinne på glans.

Går ofte spontant i regress. Unngå overdreven vask, og vask kun med vann. Daktacort krem (inneholder hydrokortison og soppmiddel) to ganger daglig i 5-7 dager.

Ved residiverende candidabalanopostitt bør diagnosen verifiseres ved mikroskopi eller dyrking. Vurder om det kan skyldes reinfeksjon fra partner, eller om det kan skyldes andre faktorer som diabetes eller immunsvikt (for eksempel hiv-infeksjon).

Soi

Ved påvist klamydia, mykoplasma eller gonoré, se de ulike kapitlene for oppfølging og behandling. HPV og herpes kan også forårsake balanopostitt.

Annen bakteriell hudinfeksjon.

Bakteriell balanopostitt kan skyldes mange ulike aerobe og anaerobe bakterier.

Gir rødhet og fissurer, i blant væskende. Kan gi utflod og pussdannelse, vond lukt, erosjoner, sår og hevelse.

Brulidine krem fås kjøpt reseptfritt, og kan forsøkes. Smøres på 3 ganger daglig til symptomene avtar.

Dersom en vurderer antibiotikabehandling, tas en vanlig dyrkningsprøve fra hud. Ulike antibiotika er aktuelle, og behandlingen justeres etter resistensbestemmelse.

Fimose

Trang forhud er en veldig vanlig tilstand. For mer informasjon om behandling av trang forhud, se underkapittel 4.6.1 Sexologiske problemer hos menn (side 204).