Print

1 Svangerskap

Svangerskap stadfestes eller utelukkes med graviditetstest. For kvinner som ikke ønsker å bli gravide, vil en negativ test være en god anledning til prevensjonsveiledning. En positiv test kan for disse kvinnene være en betydelig belastning, og en skal derfor bruke god tid og formidle støtte og nærhet ved konsultasjoner med gravide kvinner. Den videre oppfølgingen etter kvinnens ønske må prioriteres.

Første kontakt

Alle som har amenoré bør få utført en graviditetstest. Målet er å slå fast om kvinnen er gravid og planlegge den videre oppfølgingen. Forsøk å få frem om kvinnen frykter eller håper at hun kan være gravid før du tar graviditetstesten. Spør også hva hun har tenkt å gjøre om testen blir positiv.

Anamnese

Vurder først muligheten for svangerskap ut fra dato for første dag av siste menstruasjon. Kvinnens vanlige syklus (lengde og regelmessighet), symptomer på svangerskap og tidspunkter for ubeskyttete samleier noteres og vurderes. Det er også nødvendig å forhøre seg om kvinnen bruker prevensjon og om hun har brukt denne feil.

De viktigste svangerskapssymptomene er amenoré, kvalme, ømme bryster og hyppige vannlatinger. Småblødninger (deciduablødninger) kan forekomme i første trimester av graviditeten.

Undersøkelse

Ved et svangerskap i livmoren vil en graviditetstest i urin oftest være positiv ved tidspunktet for uteblitt menstruasjon. En kan likevel ikke stole på en negativ graviditetstest før det har gått 3 uker fra et ubeskyttet samleie. Testen skal gjøres selv om kvinnen har utført en egen test hjemme. Det gjøres ikke underlivsundersøkelse så tidlig i svangerskapet hvis det ikke er andre plager. Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (for eksempel klamydia) gjøres på indikasjon.

Informasjon ved negativ test

Understrek muligheten for falskt negativ test. Avtal ny konsultasjon 1-2 uker senere dersom menstruasjonen fremdeles uteblir. Forklar kvinnen at uteblitt menstruasjon kan ha mange årsaker.

Om kvinnen ikke bruker prevensjon, er dette er en god anledning for veiledning og motivering for prevensjonsbruk. Ta fatt i eventuelle misoppfatninger om prevensjonsmidler og gi grundig informasjon. Bruker hun alt prevensjon, men har brukt denne feil, er det viktig å veilede eller tilby bytte til en annen type prevensjon.

Informasjon ved positiv test

Falskt positiv test forekommer praktisk talt bare i de første ukene etter en abort/svangerskap utenfor livmoren.

Ønsket svangerskap
Dersom svangerskapet er ønsket, kan kvinnen henvende seg til helsestasjon, privatpraktiserende jordmor med driftstilskudd og/eller fastlege for svangerskapskontroll og videre oppfølging. Det er opp til henne hvor hun vil gå for den videre oppfølgingen i svangerskapet. Svangerskapskontroll er i utgangspunktet gratis, og dekkes av Folketrygden. Velger kvinnen å gå til oppfølging i det private helsevesenet, må hun regne med å betale for oppfølgingen.

Gi en kort veiledning om leveregler. Kvinner skal ta tilskudd av folat til og med 12. svangerskapsuke. Folat fås kjøpt reseptfritt på apotek. Kartlegg røyking, medikament- og rusmiddelbruk, og gi eventuelle råd om seponering. Dersom hun ønsker hjelp med økonomiske og sosiale forhold, henvises hun til NAV.

Uavklart ønske eller ønske om svangerskapsavbrudd
Dersom svangerskapet ikke er ønsket eller kvinnen er usikker, bør kvinnen få en utvidet konsultasjon. Konstatering av et uplanlagt svangerskap kan være en psykisk belastning. Helsepersonellet skal bruke tid, formidle støtte og nærhet, og svare på hennes umiddelbare spørsmål.

Spør direkte om hva hun ønsker å gjøre. Forklar at i de 12 første ukene av svangerskapet er det opp til kvinnen selv å bestemme om hun vil avbryte det. Fortell at svangerskapslengden regnes fra første dag i siste menstruasjon og hjelp henne med å beregne hvor langt på vei hun er.

Dersom kvinnen ønsker abort, skal hun ringe direkte til sykehuset for å avtale en time.

Er kvinnen under 16 år, har den/de med foreldreansvaret eller verge i utgangspunktet anledning til å uttale seg, dersom hun ønsker abort. Dette kan det gjøres unntak fra om pasienten er mellom 12 og 16 år, les mer om dette i kapittel 2.4 Svangerskapsavbrudd.

Kvinner som ikke har bestemt seg, må vite at helsepersonell har kunnskap og tid til å bistå henne. Gi avtale for ny konsultasjon. Gi henne også telefonnummer og åpningstider i tilfelle hun trenger å henvende seg tidligere.

Veiledningen skal være saklig og nøktern, og hjelpe kvinnen ut fra hennes opplevelse av sin livssituasjon. Vær tilbakeholden med å gi velmente personlige råd. Selv om hun kommer med partner eller foreldre, må deler av konsultasjonen være med henne alene. Det er viktig at det er kvinnen som bestemmer selv.

Dersom hun er usikker på hva hun vil gjøre, skal en hjelpe henne til å komme fram til en beslutning. Hjelp henne å kartlegge hva som hindrer henne i å ta en beslutning. Hjelp henne å sortere meninger og følelser omkring fremtiden, partneren, foreldre og frykt for inngrepet eller bivirkninger. Snakk med kvinnen om hennes sosiale nettverk og hvor hun kan få støtte. Gi henne støtte dersom hun ønsker å være åpen ovenfor foreldre, partner og andre nære.

Kvinnen kan kontakte NAV eller sosionom på sykehuset (hvis sykehuset har dette), dersom hun ønsker å orientere seg om økonomiske rettigheter knyttet til et gjennomført svangerskap. Kvinnen kan også kontakte rådgivningstjenesten Amathea.