Print

1 Svangerskap utenfor livmoren

Ekstrauterin eller ektopisk graviditet betyr at et befruktet egg implanteres utenfor livmoren. Ved et svangerskap utenfor livmoren er det vanligst at det befruktede egget fester seg i en eggleder.

Ekstrauterin graviditet (forkortes noen ganger som XU) er en potensielt livstruende tilstand og kan forårsake alvorlige indre blødninger. Smerter tidlig i svangerskapet skal vekke mistanken.

Noen ganger kommer symptomene på en XU allerede før kvinnen har oppdaget at hun er gravid. XU skal derfor alltid være en differensialdiagnose hos kvinner i fertil alder med akutte magesmerter.

Ved mistanke om ekstrauterin graviditet: En erfaren lege skal vurdere pasienten. Ring vakthavende lege på gynelogisk avdeling for øyeblikkelig hjelp.
8

SYMPTOMER ved XU

Det typiske sykdomsbildet er smerter og eventuelt sparsom vaginalblødning etter 4 – 9 ukers amenoré. Symptomene er avhengig av stadium av sykdommen:

1. I det symptomløse stadiet er graviditeten i tidlig utvikling og intakt i egglederen. Kvinnen har sjelden svangerskapssymptomer og graviditetstesten trenger ikke å være positiv. Denne kliniske situasjonen er vanskelig å oppdage for både pasient og lege.

2. Det symptomfattige stadiet starter 4-5 uker etter siste menstruasjon og kan vare noen uker. Amenoré er et viktig symptom. Kvinnen kan ha ensidige, takvise smerter. I tillegg kan hun ha smerter som ved menstruasjon og blødning. Graviditetstesten er oftest positiv, men ekstrauterin graviditet gir lavere hCG-konsentrasjon enn intrauterine graviditeter slik at graviditetstester med lav sensitivitet ikke alltid blir positive i det tidlige stadiet. Brunlig utflod eller blødninger kan forekomme.

3. I sjokkstadiet får kvinnen akutte og intense abdominalsmerter (oftest forårsaket av tuberuptur og/eller bløding ut i bukhulen). Mange beskriver smerten som «noe som har revnet». Besvimelse er ikke uvanlig. Blødningen kan gi blodtrykksfall og eventuelt sirkulasjonssjokk. Tilstanden er livstruende. Som oftest vet ikke kvinnen at hun er gravid. Kvinnen kan gå rett til dette stadiet uten andre symptomer på forhånd.

Disponerende faktorer

Tidligere bekkeninfeksjon eller annen infeksjon i nedre del av abdomen (salpingitt, appendicitt eller postoperative infeksjoner etter abdominal kirurgi) er den viktigste risikofaktoren. Kvinner som bruker spiral har ikke økt risiko for å få ekstrauterint svangerskap.

Anamnese

Som ved svangerskapsdiagnostikk (se kapittel 2.3 Svangerskap). I tillegg må disponerende forhold avdekkes og pasienten beskrive eventuelle smerter og blødninger.

Undersøkelse

Graviditetstest skal utføres.

Oppfølgning

Kontakt vakthavende lege på gynekologisk avdeling.